Followers

Sunday, 6 May 2012

Bejimat Maia Bebelika Talipon Bincing(Handphone)


Kena nentuka status original talipon bincing kitak
  • Diatu taip *#06#
  • Dia kitak bisi meda IMEI [International Mobile Equipment Identity]
  • Peresa lumur IMEI talipon bincing kitak ba bagi 7 enggau 8
  • Chunto: 358671017470473
  1. 02 tauka 20: ari China = Baruh Kualiti (Rendah)
  2. 08 tauka 80: ari Germany = Kualiti Sedang-sedang (Sederhana)
  3. 01 tauka 10: ari Finland = Manah (terbaik)
  4. 00 tauka 03 tauka 04: ari Kilang Asal = Pemadu manah (sangat baik)
  5. 13: ari Azerbaijan =  Chukup nadai kualiti, lalu merbahaya
Sumber: Facebook

Sunday, 19 February 2012

Buntak ti Pemadu Besai di Dunya

Nama ia " Giant Weta tauka Raksasa Weta". Ti dikalihka ngagai jaku kitai Iban, engka dikumbai kitai " Gerasi Weta". Hehehe,....

Semina ditemu bisi ba Little Barrier Island, New Zealand. Peda gambar sepiak tu. Ia semina sepesis buntak ti suah ditemu kitai ba kampung alai kitai diau. Tang saiz ia ulih mesai siku burung tauka cit tanah. (Tikus mondok)

Sumber: http://gizmodo.com/5864195/the-worlds-biggest-insect-is-so-freaking-huge-it-can-eat-a-carrot

Saturday, 18 February 2012

10 Menua ti Chukup Terpelajar ba Dunya


Tu tusun 10 menua ti ngembuan paling maioh rayat ti terpelajar tauka bepenemu nembu ke pelajar ba ikas ti tinggi. Penyampau rayat ti ngembuan penemu sereta terpelajar baka ba baruh tu:

1. Kanada - 50%
2. Israel - 45%
3. Jepun - 44%
4. Amerika - 41%
5. New Zealand - 40%
6. Korea Selatan - 39%
7. Norway - 37%
8. United Kingdom (UK) - 37%
9. Australia - 37%
10. Finland - 37%

* Bah dini menua Malaysia deh? sama kitai beratika!@#$%^&

Thursday, 26 January 2012

Siapa Yang Cipta & Bagi Nama "Malaysia"? (Bahagian 1)

Matapelajaran sejarah yang diajar di sekolah-sekolah negara kita tidak penah menyatakan asal usul nama negara kita iaitu Malaysia, menyebabkan kebanyakan daripada kita pada hari ini menjadi kabur mengenai siapakah sebenarnya yang mencipta nama Malaysia ini. Jika dibandingkan dengan asal usul nama negara-negara jiran kita, agak jelas bahawa 'Singapura' diberi nama oleh Sang Nila Utama yang bermaksud Kota Singa (Pura = kota), 'Indonesia' oleh James Richardson Logan yang bermaksud kepulauan India (Indo = India, Nesos = Pulau),dan 'Brunei' sempena nama Sang Aji Berunei, Raja Brunei yang Pertama. 
Jules Sẻbastien Cẻsar Dumont d’Urville (23 May 1790 – 8 May 1842)

Maklumat terkini yang diperolehi menyatakan bahawa nama Malaysia sebenarnya telah mula-mula diperkenalkan oleh seorang pelayar berbangsa Perancis iaitu Dumont d'Urville. Susulan daripada penjelajahan beliau ke kepulauan pasifik pada tahun 1826, beliau telah memperkenalkan tiga istilah iaitu 'Malaisia', 'Micronesia' dan 'Melanesia' yang membezakannya dengan budaya pulau-pulau di polynesia. Pada tahun 1831, beliau telah mengemukakan ketiga-tiga istilah tersebut kepada Sociẻtẻ de Gẻographie. Nama 'Malaisia' pada pandangan beliau merangkumi keseluruhan kawasan kepulauan Melayu (Nusantara) yang pada hari ini meliputi kawasan selatan Thailand, Malaysia, Republik Singapura, Brunei Darussalam, Republik Indonesia dan Republik Filipina.


Seperkara lagi yang menarik, George Earl , seorang ahli etnologis berbangsa Inggeris telah memperkenalkan istilah malayuneisa pada tahun 1850 yang merujuk kepada kepulauan Indinesia hari ini. Bayangkanlah jika istilah tersebut masih digunakan pada hari ini, sudah tentu Indonesia hari ini bernama Republik Malayunesia. Secara psikologinya, nama yang hanpir sama bagi kedua-dua buah negara ini sudah tentu memperngaruhi dan meyakinkan penduduknya bahawa mereka adalah dari satu rumpun dan budaya yang sama.

Penggunaan nama Malaysia juga telah direkodkan dalam akhbar The British North Borneo Herald bertarikh 1 Januari 1889 dalam laporon bertajuk "Geographical Notes in Malaysia and Asia" oleh J.E Tension-Woods, mengenai catatan perjalanannya ke semenanjung Tanah Melayu, Labuan, Brunei, Sandakan dan Sulu (Rujuk Lampiran). Di Chicago, Amerika Syarikat, Peta yang dikeluarkan pada tahun 1914 telah merujuk kawasan kepulauan nusantara ini sebagai "Malaysia"Monday, 9 January 2012

Sapa Ti Nempa Nama "MALAYSIA"? (Begian 1)

Matapelajaran Sejarah ke diajar ba sekula-sekula ba menua kitai Malaysia. Nadai kala madahka kitai, ari asal penatai nama MALAYSIA ti dikena menua kitai diatu. Nya meh ngasuh kitai pabu penemu sapa ti keterubah nempa nama Malaysia tu. Enti dibandingka enggau asal usul menua jiran kitai, terang amai asal usul menua sida. Baka 'Singapura' ti ditempa ulih Sang Nila Utama, ti mai reti 'Kuta Singa' (Pura=kuta). 'Indonesia' ditempa ulih James Richardson Logan, ti mai reti Kepulauan India (Indo=India, Nesos=Pulau). Lalu 'Brunei' ditempa nitihka nama Raja Brunei Keterubah, ianya Sang Aji Berunei.

Jules Sẻbastien Cẻsar Dumont d’Urville (23 May 1790 – 8 May 1842)

Maklumat terbaru madahka nama Malaysia keterubah dikena siku pelayar bebansa Perancis ianya Jules Dumont d'Urville. Beduduk ari penjelajahan iya ba kepulauan pasifik kena taun 1826, iya nengkebang tiga iti istilah ianya 'Malaisia', 'Micronesia', enggau 'Melanesia' ti dikena iya ngelaika budaya pulau-pulau polynesia. Ba taun 1831, iya nganjung Ketiga-tiga iti istilah nya ngagai Sociẻtẻ de Gẻographie. Nama "Malaisia" ba penemu iya nyengkaum semua sitak Kepulauan Melayu (Nusantara) kediatu ti nyengkaum selatan Thailand, Malaysia, Republik Singapura, Brunei Darussalam, Republik Indonesia enggau Republik Filipina.Kelimpah ari nya, George Earl, ahli entnologis bebansa Inggeris kala mantaika istilah Malayunesia ba taun 1850 kena nunjukka Kepulauan Indonesia ke diatu. Ti bakanya, Indonesia kada enda udah benama Republik Malayunesia. Ari segi psikology ia, nama dua iti menua nya deka sama, lalu ia mempengaruhi sereta menyakinkan rayat dua iti menua nya ari rumpun enggau budaya ti sama.

Nama Malaysia keterubah ia dikena sereta bisi dirikotka ba surat berita ba The British North Borneo Herald (BNBH) ti bertarikh 1 January 1889 ba ripot ti bertajuk "Geographical Notes in Malaysia and Asia" dikarang ulih J.E Tenison -Woods, ti ngenag pejalai ia ngagai semenanjung Tanah Melayu, Labuan, Brunei, Sandakan enggau Sulu. (Peda gambar ba baruh). Ba Chicago, Amerika Syarikat, Kar (Peta) ti dikeluarka ba taun 1941 nunjukka begian kepulauan Nusantara nya "Malaysia".Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...